Food | खवय्येगिरी | Bhampak Foodie

By Team Bhampak Bhampak Foods 1 Min Read
bhampak post

Food

Food! One element of our basic needs. But do we really eat to live? No I don’t agree and I know all the foodies out there won’t agree to this either. We live to eat, we live so that we can eat, eat and eat till our last breath. Our world is loaded with different cuisines. Indian, Italian, Chinese, Japanese, Thai, Continental, Mexican, European and many more. And then when we talk about Indian food there is Maharashtrian, South Indian, Punjabi, Gujrathi, Rajasthani and so much. India has 29 states and each state has it’s unique cuisine. And now Bhampak is all ready to explore all the different tastes and varieties of food in India!

Food! माणसाच्या तीन मूलभूत गरजांपैकी एक. आपल्यापैकी बहुतेक जणांचा जन्म हा केवळ खाण्यासाठीच झाला असावा. अस्सल खवय्ये! प्रत्येकाला जीभ ही एकच, पण तिचे चोचले पुरवण्यासाठी किती तरी पदार्थ या जगात आहेत. भारतीय, इटालियन, युरोपियन, चायनीज आणि असे अजून कितीतरी. परत भारताच्याच Food Style चा आढावा घ्यायचा झालाच तर त्यात परत महाराष्ट्रीयन, साऊथ इंडियन, पंजाबी असे प्रत्येक राज्याप्रमाणे वेगवेगळे पदार्थ आणि त्याची चव यांची ओळख करून द्यायला आता भंपक सज्ज होतं आहे…

Leave a comment