सुचले एक नवे गाणे या भंपक ला

By Team Bhampak Entertainment Poem 0 Min Read
bhampak post

नव्हते शब्द कविपरी मनाचे
जणू आकाश निरभ्र चांदण्यांचे
शब्दांचा घालीत मेळ मनाला
सुचले एक नवे गाणे या भंपक ला

खुलले शब्द अन् ओळी आनंदात
झाला सुगंध गोळा मग मोगऱ्यात
आनंदाचा थेंब डोळ्यांच्या काठांवर थांबला
सुचले एक नवे गाणे या भंपक ला

निजलो मग हळूच स्वप्ने हातात घेत
घेईन भरारी जाईन मी आकाशात
आत्मविश्वासाचे बळ घेऊन कुशीला
सुचले एक नवे गाणे या भंपक ला

Leave a comment