मी आहे ना इथे …

By Team Bhampak Entertainment Poem 0 Min Read
bhampak post

❤मी आहे ना❤
पुन्हा नको विचारू
मी कोण आहे.
दोन शब्दांमधील मौन मी आहे.
अनेक गोष्टींचा साक्षीदार मी आहे.
पुन्हा नको विचारू
मी कोण आहे
तुझ्या मनातील भावनांचा प्रतिसाद मी आहे.
तुझ्या प्रश्नाचे उत्तर मी आहे.
– भंपक Aj ❤

Leave a comment